Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelt de verhouding tussen de verhuurder (familie Van Eeghem) en de huurders.

Het appartement kan enkel gereserveerd worden door het betalen van een voorschot dat 20% van de huurprijs bedraagt. Het saldo van de huurprijs moet uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de huur betaald worden.
De waarborg en de schoonmaakkosten moet men betalen bij aankomst.

Wij rekenen 60 euro voor de eindschoonmaak na uw vertrek (verplicht te betalen)
De waarborgsom bedraagt 150 euro. De waarborgsom wordt terugbetaald bij het verlaten van het appartement.

De huurders ontvangen een bevestiging van reservering.

De prijs is exclusief beddengoed, handdoeken en keukenlinnen. Indien gewenst kan men dit huren aan 15 euro per persoon.

  • Bij uw vertrek worden het appartement, meubilair, apparatuur e.d. door de huurder schoon en netjes achtergelaten.
  • Dieren zijn niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verhuurder.
  • Het maximaal aantal personen in het appartement zijn vier personen, tenzij een andere schriftelijke overeenkomst met de verhuurder. (verzekering). De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen.
  • De verhuurder is eveneens niet aansprakelijk voor geluidsoverlast ten gevolge van verkeer, bouw, buren, enz… in en om de appartementen. Dit kan ook geen reden zijn voor teruggave van de gehele of gedeeltelijke huursom.
  • De verhuurder is niet aansprakelijk en neemt geen verantwoording voor verwonding, verlies, beschadiging, toegedaan door of aan de personen die verblijven in het appartement of enig ander persoon.
  • De aankomst en vertrektijden worden schriftelijk bevestigd. In principe is de gebruikname van het appartement mogelijk vanaf 16.00 uur. Uiterlijke tijd bij vertrek is 10.00 uur ‘s morgens. (hetzij anders overeengekomen)

Bij annulering:

  • binnen de 4 weken voor de aanvang van de huur, is de volledige prijs verschuldigd
  • meer dan 4 weken voor de aanvang van de huur is het voorschot definitief verschuldigd,
  • Onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de verhuurder om de woning alsnog geheel of gedeeltelijk te verhuren tijdens deze periode na annulatie.

Aanvaard

Voldoet de huurder niet aan deze voorwaarden of heeft de verhuurder kosten als gevolg van contractbreuk, verlies, beschadiging of dergelijke, dan zullen de kosten vergoed worden door de huurders.

Deze voorwaarden zijn aanvaard door de huurder op het moment van betaling.
De huurder erkent van deze voorwaarden kennis te hebben genomen.